RSS Feeds

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/latest-products

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/promoted-products

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/ElectorinalStuff

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/HouseTools

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/خدمات

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/وسایل-شخصی

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/وسایل-نقلیه

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/آثار-هنری

http://bazaar.mehrgiti.com/rss/category/املاک

این زیر ساخت با هدف جمع آوری کمک برای مردم مناطق کمتربرخوردار کشور طراحی و پیاده سازی شده است.  در این زیر ساخت کالاها و محصولات اهدایی شما که به موسسه مردم نهاد مهرگیتی اهدا شده است را به وسیله جمع آوری کمک های مالی همراهان مهرگیتی و دیگر یاری کننده گان به ریال تبدیل می نماییم تا صد درصد ارزش این کالا ها برای ارتقا اهداف اموزشی و فرهنگی کشور هزینه گردد.