گزارش شماره چهار کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده

گزارش شماره چهار کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده

توزیع کمک‌های مردمی در مناطق آسیب‌دیده از سیل استان گلستان
توسط همراهان عزیز مهرگیتی
سپاس از تمامی عزیزانی که در تهیه و توزیع این بسته‌ها میان آسیب‌زدگان سیل ما را یاری کردند